Emkvillen

Se upp i trafiken


för både djur och människors skull

Svenska Eftersöksföreningen
är till för dig som söker kunskap om eftersöksarbete.
Vi är en ideell rasobunden förening utan politiska preferenser.

På årsmötet onsdagen 26 april 2017

Fredrik Svensson valdes till ny ordförande och övriga i styrelsen omvaldes

 Länk till Facebooksida