Sv.Eftersöksföreningen

Styrelsen i Svenska Eftersöksföreningen

 
 

Ordförande
Fredrik Svensson


+46 702 25 50 18
 
 

Vice ordförande och medlemsfrågor
Torkel Norling


+46 730 68 01 01
 
 

Kassör och internationell kontakt
Torben Olsen


+46 709 37 07 32
 
 

Sekreterare
Karl Gustavsson


+46 702 17 77 90
 
 

Styrelseledamot
Hans-Henrik Flöystrup


+46 725 77 57 46
 
 
 

Styrelseledamot
Conny Rundqvist


+46 739 20 88 37

 

 

Eftersökshund