Svenska Eftersöksföreningen

Hej alla SEF medlemmer.

 
Låt mig börja med att önska en god sommar och i samband med sommaren påminna att det lätt blir mycket varmt i bilen. Tänk därför på hundarna och om ni ser hundar i andra bilar, som inte mår bra – TA HAND OM DET.
 
HUR BLIR VI BÄTTRE PÅ EFTERSÖK?
 
Svenska Eftersöksföreningen (SEF) anordnade 13-15 april ”Aktivitetshelg” på Fredskog Hundcenter vid Häsleholm.Vi kallade det medvetet inte en kurs. För att kurser är oftast en ”envägskommunikation”. Idén med aktivitetshelgen var ”tvåvägskommunikation”, så att alla blir delaktiga, självklart beroende på sin nivå. Målet var att lära av varandras erfarenheter.
 
24 entusiastiska eftersöksjägare som alla ville bli bättre på eftersök deltog. Genom aktiviteterna fick deltagarna ny inspiration. (Skulla ni vara interesserade av något liknande i ert område, kontakta styrelsen)
 
HUR FÅR DET OSS ATT BLI BÄTTRE PÅ EFTERSÖK?
 
Bättre eftersöksjägare blir vi endast genom att ständigt förbättra och utveckla vår kundskap om oss själva, våra hundar och det vilt vi söker efter. Vi måste därför ständigt utmana oss själva och våra hundar genom ständigt att öka kravet.
 
Vi måste känna våra egna och våra hundars begränsningar och inte minst ERKÄNNA dom. Om vi inte känner och erkännar våra egna gränser har vi ingen chans öka dom.
 
Vi får aldrig vara ”rädda” eller ”för stora” att kalla in hjälp, om vi själva mislyckas. Det är genom att erkänna att vi mislyckat vi lär oss mest och ökar vår lust att lära oss mer.
 
GLÖM ALDRIG: DET RÖR SIG OM ATT FÖRKORTA LIDANDET HOS ETT SKADAT DJUR!
 
Kom ihåg, att när en eftersöksjägare tillkallas är det ett rop om hjälp ifrån en jägare som befinner sig i en situation han inte själv kan hantera och därför söker hjälp av en ”proffessionell”
 
När vi tar på oss den uppgift, är vi också skyldiga att vara tillräcklig utbildade, så att vi har största möjliga chans att lösa uppgiften att hitta det skadade djur och göra slut på lidandet.
 
Jag önskar alla en god sommar och tummen upp till era eftersök.
Torben Olsen (Kassör och internationell kontakt)