Eftersöksjägarens etikregler

  • Förkorta djurens lidande.
  • Inte skapa onödigt lidande.
  • Alla skott skall anses som träff till det motbevisats genom eftersök
  • Följa lagar. Informera om lagar och etik.
  • Tystnadsplikt.
  • Aldrig tala illa om jägare eller andra eftersöksjägare
  • Träna för att ständigt bli bättre.
  • Prestigelösa ta hjälp när det gynnar eftersöket. Använda den lösning, person och hund som ger bästa resultat.
  • Säkerhet. Inte utsätta människor och djur för risker.
  • Vara generös med råd och hjälp till mer oerfarna eftersöksjägare.

Verksamhetsmål

Svenska Eftersöksföreningen - Verksamhetsmål
Svenska eftersöksföreningen är till för dig som söker kunskap om eftersöksarbetet. Vi är en ideell rasobunden förening utan politiska preferenser.

Styrelsen

Styrelsen i Svenska eftersöksföreningen är alltid kontaktbara för er medlemmar.
Vi hoppas ni kontaktar oss när/om ni har frågor eller funderingar.

Stadgar

Eftersöksföreningens målsättning:
Att verka som en rasobunden förening med målsättning att utbilda
eftersökshundar och förare för skadat vilt.