Styrelsen i Svenska eftersöksföreningen är alltid kontaktbara för er medlemmar.
Vi hoppas ni kontaktar oss när/om ni har frågor eller funderingar.

Ordförande
Fredrik Svensson
+46 702 52 50 18

Vice ordförande och medlemsfrågor
Torkel Norling
+46 730 68 01 01

Kassör och internationell kontakt
Torben Olsen
+46 709 37 07 32

Sekreterare
Karl Gustavsson
+46 702 17 77 90

Styrelseledamot
Hans-Henrik Flöystrup
+46 725 77 57 46

Styrelseledamot
Mattias Heed
+46 738 48 46 52

Suppleant
Anders Frid
+46 700 92 95 57

Helena Lyckskog
+46 723 00 26 00

Henrik Petersson
+46 708 11 59 16