Svenska Eftersöksföreningen vill rikta ett stort tack till alla personer som har hjälp till med olika åtagande,

Speciellt tack till

Marianne Ankarberg och Sam Almlöf

Peter Hillve

Bengt Granelli