Hej alla.

I april hade vi aktivitetshelg och årsmöte i Dals-Ed. Jensens vildsvinshägn var platsen.
Delar av styrelsen anlände torsdag kväll, övriga fredag eftermiddag.
Tyvärr var vi inte så många, troligen för att det var långt att köra.
Fredag förmiddag la vi spår till deltagarna, som i sin tur lade spår till dagen efter.
Under lördagen fanns det möjlighet att släppa i hägn, 4 man gjorde det. Dagen gick med övningar och spår och det hölls årsmöte. På kvällen hade vi mörkerskjutning på fasta och rörliga mål.
På söndagen blev mera spårning. Torkel Norling berättade om trafikeftersök och visade film på olika svåra situationer, som visade hur svårt det är att bestämma skada kontra inte skada.
Under hela helgen hade vi många bra diskussioner kring eftersök, hundar, utrustning och olika situationer. Mycket intressant och lärorikt.
Jag vill gärna tacka alla som var med under helgen för en mycket trevlig tid.

För egen del blev jag en del av NVR i november. En spännande uppgift som jag tillgått med stor ödmjukhet. Dessa eftersök skiljer sig från jaktliga eftersök. Det är ofta ganska osäkert vart kollision reellt har hänt. Att hålla koll på hundens signaler samtidigt som man måste ha koll på trafiken är en faktor som gör det svårare. Min erfarenhet är att dom flesta trafikanter ändå sänker hastigheten men tyvärr finns det fortfarande enstaka idioter.
Under våren gick jag Torkels nya kurs inriktad på trafikeftersök. Denna vill jag absolut rekommendera om man som jag är oerfaren med trafikeftersök. Torkel dela med sig av sin stora erfarenhet och ger några verktyg som kan underlätta mycket.

Med önskan om många positiva eftersök
Hans-Henrik Flöystrup

Nyhetsbrev som PDF